Den Heijer uw kelderspecialist in den Haag

Wat is een Crisin 76®?

Köster Crisin 76® is een drukloos injectiesysteem welke voorziet in de mogelijkheid om een vloeistof gecontroleerd en drukloos in een muur in te brengen. Het inbrengen geschiedt door gebruik te maken van de capillaire werking in de betreffende muur.

Kelder lekkage en drukkend water.

Water in de kelder wordt veroorzaakt door drukkend of doorslaand water welke in vloeibare vorm door de muur of vloer heen dringt.Drukkend water veroorzaakt vaak plasvorming en/of overlast door het vollopen van een kelder, souterrain of andere ruimte.

Wat is hydrofoberen?

Het hydrofoberen van een oppervlak is het aanbrengen van een dunne emulsie in één of meerdere lagen om deze te beschermen tegen regen en slagwater.

Wat zijn waterdichte keldervloeren?

Dit type vloer wordt afhankelijk van de ondergrond en eventuele onderliggende vloeren opgebouwd uit één of meerder lagen.

Wat is een gel injectie onder hoge druk?

Injecteren onder hoge druk is het geforceerd (tot 200 bar) inspuiten van een vloeistof of gel in muren en vloeren.

Wat is zoutsanering?

Zoutsanering is het behandelen van muur- of vloer zouten. Muur en vloer zouten ontstaan in kristalvorm aan het oppervlak van een vloer of muur welke onderhevig is aan langdurige blootstelling van vocht.

Gebruiken jullie speciale coatings en verven?

Wij worden dagelijks geconfronteerd met moeilijke situatie`s waarin een gewone verf of vloer coating niet volstaat. Dit kan te maken hebben met een moeilijke ondergrond of specifieke eisen die aan de verf of vloer coating gesteld worden.

Wat zijn vochtschermen?

Vochtschermen zijn oppervlakte afdichtingen voor muren en vloeren. Vochtschermen worden toegepast om water dat verspreid over een groter oppervlak doordringt tegen te houden.

Wat zijn saneermortels?

Een saneermortel is een specialistische mortel welke geschikt is om op vochtige- of door zouten geplaagde ondergronden aan te brengen.

Wat is nou eigenlijk een bitumineuze afdichting?

Bitumineuze afdichtingen zijn afdichtingen welke meestal bestaan uit twee componenten waarvan een deel minerale verharder en een deel bitumen.

Vraag hier geheel vrijblijvend uw kelder offerte aan